Committee 2017 – 2018

Executive Committee

President – Mihir Shah

Vice President – Vishal Shah

Secretary – Megna Shah

Treasurer – Sahil Rupani

Committee Members:

Anuja Shah

Jilna Shah

Priya Shah

Samil Shah

Serena Shah

Shenal Shah

Non-Executive Committee

Ashik Shah

Manjri Shah

Mukul Shah

Shaileen Shah

Suraj Shah

Comments are closed.